Świadczenie wychowawcze - program 500+

526

Jeśli składamy wniosek o 500+ na każde dziecko do 18 roku życia nie musimy dołączyć do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, gdyż świadczenie to nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Składamy więc tylko wypełniony wniosek.

 

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Nr pokoju:  1 – parter )
Nr telefonu: (0-46) 874 84 75 w Rogowie lub  przez internet, wykorzystując:

 

  • bankowość elektroniczną
  • platformę usług elektronicznych ZUS
  • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia
  • ePUAP  elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

Nie pobiera się.

 

W ciągu  30 dni zostanie wydania informacja o przyznaiu świadczenia.

W przypadku nowego okresu zasiłkowego:
• wnioski złożone do dnia 31 sierpnia zostaną rozpatrzone do dnia 30 listopada
• wnioski złożone od dnia 1 września do dnia 31 października zostaną rozpatrzone do dnia 31 grudnia
• wnioski złożone od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada  zostaną rozpatrzone do 31 stycznia następnego roku
• wnioski złożone od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku zostaną rozpatrzone do ostatniego dnia  lutego następnego roku.

* ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 

W porzyapdku wydania decyzji odmownej w terminie 14 dni można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Ośrodka.

 

Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:

  • bezpośrednio w jej siedzibie,
  • wyślij do niej pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).

Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko, bez dodatkowych warunków.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.mpips.gov.pl

Formularze i załączniki:

Wniosek o świadczenie 500+ [pdf, 99.75 KB]

Załącznik do wniosku o świadczenie 500+ [pdf, 83.07 KB]

Kategorie:

Świadczenia wychowawcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie

Realizacja: IDcom.pl