Gdzie szukać pomocy?

  • Policja tel. 997 lub 112
  • Policyjny Telefon Zaufania 800-120-226,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
    tel. 801-12-00-02 email niebieskalinia@niebieskalinia.info,
  • Ośrodki Zdrowia,
  • Szkoły

 

BEZPŁATNA POMOC DLA POKRZYWDZONYCH

Uprzejmie informujemy, że w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12 (budynek Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, pok. 008) działa Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz Członków ich Rodzin.

Ośrodek udziela wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem z województwa łódzkiego w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i mediacji, a w uzasadnionych przypadkach również w formie bonów żywnościowych i odzieżowych, dopłat do czynszu, pokrycia kosztów kształcenia i zmiany zawodu czy kosztów dojazdu na konsultacje oczywiście, jeśli konieczność dofinansowania wynika z bycia ofiarą przestępstwa.

Do Ośrodka można kierować osoby pokrzywdzone lub co do których istnieje podejrzenie pokrzywdzenia przestępstwem.

Godziny otwarcia Ośrodka w Brzezinach:

poniedziałek: 9-16

wtorek: 13-20

środa, czwartek, piątek: 8-15

sobota: 8-12

Infolinia i umawianie wizyt do specjalistów: 514-583-588

poniedziałek - piątek 8-18, soboty 8-15

Więcej informacji znajduje się na stronach:

www.subvenio.org.pl oraz na www.pokrzywdzeni.gov.pl


Dofinansowanie programów psychologiczno-terapeytucznych 2019 rok  << więcej

Baza instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - rok 2019  << więcej

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa łódzkiego w 2019 roku  << więcej

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa  << więcej

Rejestr miejsc, w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia  << więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie

Realizacja: IDcom-jst.pl