Informacja dotycząca składania wniosków na świadczenia na okres 2019/2020.

2019/2020 (link otworzy duże zdjęcie)

Od 01.07.2019r. zachęcamy do składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ oraz o świadczenie dobry start 300+ drogą elektroniczną.

Ważna informacja!

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).


Ważne zmiany dotyczące świadczenia wychowawczego 500+


Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do ukończenia 18-go roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.


Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus”


Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać od 1 lipca 2019 r. elektronicznie.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej, a od 1 sierpnia 2019 drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie lub za pośrednictwem poczty.

Osoby, które złożą wnioski od lipca do września 2019 roku będą miały wypłacone świadczenia z wyrównaniem za ten okres. Natomiast dla wniosków złożonych po 30 września 2019 roku świadczenia zostaną wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania.

Najważniejsze zmiany:

  • świadczenie 500+ będzie przysługiwało na każde dziecko do ukończenia 18 roku życie bez względu na kryterium dochodowe,
  • prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie uzależnione jak dotychczas od wymogu ustalenia alimentów
    od drugiego rodzica w przypadku osób samotnie wychowujących,
  • wprowadzenie 3-miesięcznego terminu na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko liczonego od dnia urodzenia dziecka,
  • wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,
  • świadczenia zyskają również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ważne zmiany dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego


Zmianie ulega kryterium dochodowe uprawniające do przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla wniosków rozpatrywanych na okres świadczeniowy 2019/2020.

Kryterium zostanie podwyższone do kwoty 800 zł na osobę w rodzinie.


Dobry start – 300 dla ucznia


Przypominamy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego można składać już od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną oraz od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2019 roku.

Wnioski złożone po upływie tego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik Ośrodka pod nr tel. 46 874 84 75 (wew. 27)

Opublikowano: 19 lipca 2019 12:54

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 360

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie

Realizacja: IDcom.pl