Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach

DSP (link otworzy duże zdjęcie)


Zapraszamy mieszkańców Gminy Rogów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach, ul. Sportowa 1.

Godziny otwarcia: pn-pt 8.00- 16.00, nr. tel. 574-120-200

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzezinach jest to ośrodek pobytu dziennego dla 30 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Jest to Dom dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia czynności psychicznych - zwłaszcza neurologiczne oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Przyjmowane są osoby zdolne do samoobsługi w zakresie wykonywania czynności toaletowych – niepampersowane.

Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje:

  • bogaty program rehabilitacyjny dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników,
  • poradnictwo psychologiczne i socjalne, pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego,
  • możliwość rozwijania zainteresowań,
  • wspólne spędzanie czasu z innymi uczestnikami w miłej, rodzinnej atmosferze,
  • możliwość spożycia ciepłego posiłku,
  • możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu (dowiezienie na miejsce do ŚDS i odwiezienie do miejsca zamieszkania),

Dom działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin. Osoby zainteresowane mogą udać się do ŚDS, sprawdzić warunki, porozmawiać z personelem. Wizyta nie obliguje do stałego uczestnictwa w zajęciach w ośrodku.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach:

  • wniosek,
  • zaświadczenie od lekarza,
  • zaświadczenie od lekarza specjalisty psychiatry lub neurologa,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty niezbędne do kierowania do ŚDS można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogowie. Tam też składa się wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Dokładne informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogowie lub pod nr tel. (46) 874-84-75.

Opublikowano: 25 lutego 2020 07:59

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 85

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie

Realizacja: IDcom.pl